Giới thiệu về công ty

 icon-may-bayCông ty TNHH MTV Thuận Phát Cường được sự uỷ quyền của công ty LIANGSAN TONGHUA SPECIAL PURPOSE VEHICLE CO.,LTD cho phép trở thành Đại lý độc quyền sơmirơmoóc hiệu CTSM tại Việt Nam

 icon-may-bayCông ty TNHH LIANGSAN TONGHUA được sự cấp phếp của Hội phát chuyển kinh tế tỉnh Sơn Đông, hồ sơ xứ nghiệp sản xuất là xe chuyên dụng được đăng ký và lưu giữ tại Bộ Công Thương nhà nước. Công ty thành lập từ tháng 10 năm 2004 với vốn đầu từ là 20.5 triệu nhân dân tệ,

 icon-may-bayTổng diện tích công ty là 71.336 m2, diện tích nhà xưởng là 22.900 m2.

 icon-may-bayTổng tài sản công ty 92.88 triệu nhân dân tệ, trong đó tỷ lệ đầu tư cho các thiết bị sản xuất là  75.78 triệu nhân dân tệ với số lượng 164 máy, đáp ứng đầy đủ cho công nghệ chế tạo sản xuất xe chuyên dụng.

 icon-may-baySản phẩm của công ty đã được tiêu thụ hơn hai mươi tỉnh thành trong nước và thị trường nước ngoài