• slide5
  • slide4
  • Slide 2

Giới Thiệu

Về Thuận Phát Cường

Công ty TNHH MTV THUẬN PHÁT CƯỜNG được sự ủy quyền của công ty LIANGSAN TONGHUA SPECIAL PURPOSE VEHICLE CO.,LTD cho phép trở thành Đại lý độc quyền sơmi rơmoóc hiệu CTSM tại Việt Nam

Về LIANGSAN TONGHUA

Công ty TNHH LIANGSAN TONGHUA được sự cấp phép của Hội phát chuyển kinh tế tỉnh Sơn Đông, hồ sơ xứ nghiệp sản xuất là xe chuyên dụng được đăng ký và lưu giữ tại Bộ Công Thương nhà nước.

Quy mô

Tổng diện tích công ty là 71.336 m2, diện tích nhà xưởng là 22.900 m2. Tổng tài sản công ty 92.88 triệu nhân dân tệ, trong đó tỷ lệ đầu tư cho các thiết bị sản xuất là 75.78 triệu nhân dân tệ với số lượng 164 máy.